Szkoła w Zambii

Z końcem grudnia zakończyłam projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Wolontariat Polska Pomoc 2015.

Jednym z działań była publikacja „Szkoła w Zambii” na temat szkoły, w której pracowałam. Publikacja kierowana jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale myślę, że także dzieci starsze i młodsze mogą z niej skorzystać :)

Nie chcę, aby przez ten tekst definiowany był cały system edukacji w Zambii. Podobnie jak w Polsce wiele jest rożnych szkół, systemów, sposobów działania. To jest jeden z przykładów.

Publikację można pobrać bezpłatnie na stronie Fundacji Usłyszeć Afrykę, w zakładce Edukacja Globalna. Nauczyciele i osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą mogą zamówić bezpłatny egzemplarz publikacji, szczegóły w linku poniżej :)

http://www.uslyszecafryke.org/publikacja-szkola-w-zambii-zamow-bezplatnie/

okładka2Projekt został zakończony, co nie oznacza końca moich działań w Zambii…

Wkrótce wrócę do pisania tu :)